Färgens betydelse

Hur vi upplever färg är väldigt individuellt och beroende av våra tidigare erfarenheter och vad vi associerar till. Färgupplevelsen bestäms av många samverkande faktorer, som struktur, material, volym och proportioner. Vi uppfattar olika färger som varma eller kalla, tunga eller lätta. Med hjälp av ljusa nyanser kan vi skapa en känsla av rymd och öppenhet, medan de mörkare tonerna ger en känsla av förminskning av rumsytan.

Det är ett bra sätt att ta hjälp av då vi vill leka med rummets storlek genom att till exempel skapa eller förminska djup, höja eller sänka takhöjden.
 
Färgen har stor betydelse i våra liv och gör att vi upplever saker och ting starkare.

Den röda färgen ger energi, värme och skapar engagemang. Vi kan relatera den till varning och som signalfärg, vissa kulturer ser den som en lyckosam färg. Blå är en sval och lugn färg. Den har ofta en lugnande effekt på människor, men kan också kännas väldigt kall om den får ta över för mycket.

Den gröna färgen associeras ofta till naturen, ekologiskt och hälsosamt. Den stimulerar och utvecklar, men kan även kännas lugn och harmonisk. Gul är en pigg färg som väcker nyfikenhet. Den är solens färg, och i många religioner dyrkas solen som ursprunget till livet.

OK